OCR text
|v^ a 7 I W "4~t * i ? :W? mmm I r- <" #5 V ^J^Vn^cjv HP -v "'' ' ' '. ' ? Ites ? ? tfi'" ??'??, IE ?% v'" hf& m ? v. . ? ' 6t^Lx-^j ^AS^eRJ^cT+eE^ Coll. GEORGE FORREST 9.6462_______J 26462 Xp. Otj-Ux 192 .a I I I I Alt.c)-i<*-o-+-?^L'~' ? . Locality KjJLLq ^ /Mi^icL^cxrtcx,. e/-0-<-tcA tbuo I ROYAL BOTANIC GARDEN EDINBURGH E00887212 E00887212