Saxifraga hypnoides L.
Synonym(s):
Saxifraga angustifolia Haw.
Saxifraga platypetala Sm
Saxifraga platyphylla
Saxifraga elongella Sm.
Saxifraga laetevirens D.Don
Data source(s):
  • Cullen, J., et al. 1995. The European Garden Flora: Vol. 4. Dicotyledons (Part 2). Cambridge: Cambridge University Press